alba/rd1838
 1. Rušno ve Spoletským údolí
 2. Stůj
 3. Cesta zbrojnošů
 4. Víš, Pane
 5. Klárka
 6. Viděl's můj příchod
 7. Učiň mě nástrojem
 8. Kámen
 9. Rozhoupám zvony
 10. Za Ježíšem
 11. Ozývá se
 12. Bůh
 13. Maria
 14. Království a Král

František z Assisi se nebál být sám sebou. Věřil, že za biblickými větami se nemá hledat složitý teologický výklad a upřímně mu bylo líto křesťano-vědců, kteří se handrkovali nad pravostí či nepravostí svých vír. Miloval zemi, prosté lidi, zvěř i květenu a nevycházel z úžasu nad božím stvořením.
Album Vzpomínky na Františka vyšlo původně na MC kazetě v roce 1990.