alba/1568740159_a0fc09c35ade53456f0e256e921b7226
 1. Volám Haleluja
 2. Zemi pokryl šedej stín
 3. Proč skryla tvář
 4. Zvednem se a jedem
 5. Rušno ve Spoletským údolí
 6. Cesta zbrojnošů
 7. Kámen/Rozhoupám zvony
 8. Slyš hlas Pána
 9. Prorok
 10. Šestset vozů
 11. Mana
 12. Před námi kráčí
 13. Na prahu života
 14. Čí je to dílo
 15. To může za to Bůh
 16. Kde jenom jsi
 17. Už se slétají
 18. Pevný řád
 19. Jedno moře
 20. Opatrujte vaše děti
 21. Bílá růže
 22. Hlas zvonů
 23. Dítě

Výběr písní z alb Haleluja, Mojžíš, Vzpomínky na Františka, Josef egyptský, Na prahu života, Racek a Bílá růže.