alba/rd1911
 1. Úvod
 2. Farao
 3. Mojžíš
 4. Egypt
 5. Labyrint
 6. Je klid a mír
 7. Slyš hlas Pána
 8. Farao - repríza
 9. Mít tak život
 10. Bůh to kázal
 11. Prorok
  | ukázka
 12. Manasse a Efraim
 13. Sochy
 14. Šestset vozů
 15. Jen kapek pár
 16. Mana
 17. Amalek
  | ukázka
 18. Zlaté tele
 19. Dopřej, Pane, lásku
  | ukázka
 20. Před námi kráčí

Folkové pásmo o životě starozákonního patriarchy Mojžíše.
Reedice nahrávky, která vyšla původně na magnetofonové kazetě v roce 1991